Het gebied

De afwisseling tussen heide, bos, meren en veen bepaalt het landschapsmozaïek van de Teverener Heide. Hier in dit beschermde natuurgebied hebben zeldzame planten- en diersoorten, zoals de boomleeuwerik en meer dan 40 libellensoorten, een thuis gevonden. Schapen en geiten zorgen voor het onderhoud van het waardevolle open heidelandschap. En ook de menselijke bezoekers voelen zich hier in hun element…

Das Gebiet