Biotopen

De Teverener Heide kent een grote variatie aan bijzondere leefgebieden zoals vochtige en droge heidegebieden, binnenduinen, veen, voedselarme meren en restanten van zeldzame bostypen. Meer dan 200 bedreigde planten- en diersoorten komen in deze biotopen voor. Dit zijn vaak echte specialisten die zich aan de bijzondere omstandigheden van het landschap hebben aangepast.

Lebensräume