Kleimeren

De winning van klei, grind en zand - een belangrijke economische activiteit op de Teverener Heide tot in de jaren '90 - heeft grote gaten in het landschap achtergelaten. Op de achtergebleven veenlagen zijn inmiddels nieuwe vijvers en meren ontstaan, waar kleine karekieten, dodaarsen en talrijke libellensoorten in het riet en op de oevers een ideaal onderkomen vinden.

Tonseen Vielfältige Insektenwelt

Jager en prooi

De dodaars is aangewezen op het dichte riet aan de rand van het water waarin hij zijn nest bouwt in de vorm van een drijvend eiland van bladeren en stengels. Dodaarsen zijn uitstekende zwemmers en duikers, die ook in de winter op vissen jagen. Hun hoofdvoeding bestaat echter hoofdzakelijk uit insecten. Zo staan ook de larven van de smaragdlibel op het dieet van de dodaars. Deze libel vindt in de verlandingszone met waterlelies en rietbedden ideale omstandigheden om haar eitjes te leggen.Tussen mei en augustus kan men deze dieren hier tijdens hun jachtvluchten bewonderen.

De oevers zijn een zeer kwetsbare biotoop, niet betreden a.u.b.! Hier mogen alleen dodaarsen en kikkers baden!